Alimentatie en omgangsregeling

SingleMama.nl

 
 

Alimentatie en omgangsregeling

Wanneer krijg je alimentatie ?

Als er sprake was van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract en een van de partijen niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Daarnaast is er altijd onderhoudsplicht voor erkende kinderen. De alimentatie moet vastgelegd worden door een rechter of mediator. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te zorgen tot het kind 21 jaar wordt. De hoogte vd kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van je ex partner, hoe hoger het inkomen hoe meer alimentatie.

Omgangsregeling en ouderlijk gezag

De ouders moeten samen bepalen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet verzorgende ouder  kunnen zien. Er wordt een omgangsregeling afgesproken. Als dat  niet lukt, zal de rechter (eventueel na advies vd kinderbescherming) een besluit nemen. Bij belangrijke beslissingen over het kind moet de ene ouder de ander inlichten en om zijn of haar mening vragen. Bij een oudergezag mag de ouder met het gezag zelf de beslissing nemen. Bij hoge uitzondering kan het beter zijn voor het kind als er geen contact meer plaatsvindt met de andere ouder. De rechter kan het gezag opheffen als:

  • Het contact slecht is voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind
  • De ouder duidelijk niet geschikt is of niet in staat is om voor het kind te zorgen
  • Het kind 12 jaar of ouder is en geen contact wil met de ouder

Als er minderjarige kinderen zijn, moet duidelijk zijn of je na scheiding samen het gezag over de kinderen blijft uitoefenen of dat een vd ouders het gezag gaat uitoefenen.

Over het algemeen blijven ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen houden. Op verzoek van beide of een van de ouders kan de rechter besluiten het gezamenlijk gezag te beeindigen en het aan een vd ouders over te dragen. De rechter staat deze uitzondering in uitzonderlijke situaties toe.

Een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter ook om het gezag van een ouder aanvragen.

Als je het samen niet eens kan worden over gezag en omgang dan vraagt de rechter advies van de raad van kinderbescherming. De rechter zal een beslissing nemen waarbij het belang van het kind voorop staat.

www.alimentatie.nl

www.alleadvocaten.nl

www.alimentatiewijzer.nl

www.postbus51.nl

www.vragenoverechtscheiding.nl