Gewenst en ongewenst gedrag

SingleMama.nl

 
 

Gewenst en ongewenst gedrag

Hoe ga je om met positief en negatief gedrag

Natuurlijk zijn je kinderen af en toe voorbeeldig , maar soms kan je ze wel achter het behang plakken !

Wat doe je om het positieve gedrag te bevorderen:

 • Complimentjes geven en prijzen
 • Positieve aandacht geven
 • Boeiende activiteiten verrichten met het kind
 • Praten met kinderen en genegenheid tonen
 • Voorbeeldgedrag vertonen
 • Gebruik maken van spontane leermomenten
 • Vragen,vertellen, voordoen

 

Negatief gedrag wat dan ?

 • Duidelijke regels hanteren
 • Het kind direct aanspreken op zijn gedrag
 • Het gedrag gepast negeren
 • Duidelijke instructies geven
 • Logische consequenties verbinden aan het gedrag

 

Hoe ga je om met vervelend gedrag : Je bent snel geneigd om te zeggen  "dat mag niet " of  "hou daar meteen mee op'' wat vaak beter is, is om de overleg methode te hanteren. De overleg methode houdt in dat je samen zonder conflicten oplossingen probeert te vinden, zonder macht te gebruiken.

Wat zijn de voordelen van deze methode ?

 • meer kans op acceptatie en uitvoering
 • kinderen ontwikkelen hun denkvermogen
 • minder vijandigheid-meer liefde
 • de werkelijke problemen komen naar boven
 • kinderen worden gelijk behandeld als volwassenen
 • zijn creatiever en effectiever in het oplossen van het conflict 

Laat kinderen meedenken over het probleem en biedt ze de mogelijkheid te kiezen bijv. Ik zie dat je je schoenen niet aan wil trekken maar we moeten nu naar school. Dus of ik trek je schoenen aan of je doet het zelf kies maar ?